Mesken Ruhsatı

MESKEN RUHSATI YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ AŞAMALARI1- İnşaat sahibi tarafından inşaat ruhsat nosu , parsel bilgileri yazılarak Yapı Kullanma İzin Belgesi almak için belediyeye dilekçe ile başvuruda bulunulur.
2- Belediye elemanları olarak inşaat yerine gidilir. İnşaatın bitip bitmediği , projesine uygun olarak yapılıp yapılmadığı kontrol edilir.
3- Belediyeden boş Yapı Kullanma İzin Belgesi vatandaşa verilir. Yapı kullanma izin belgesi ruhsata imza atan ve projeleri yapan mühendis ve mimarlara imzalattırılır. İnşaat sahibi tarafından imzalanır.
4- Belediyemiz emlak servisinden inşaat için mesken beyanı alınır. Emlak vergisi alınır.(İnşaat aşamasında ve daha öncesinde parsel için arsa olarak beyan alınırken, bina bitirildikten sonra bina beyanı alınması gerekmektedir.)
5- Mesken beyanı ek olarak konularak Kaleönü Vergi Dairesi yazışması yapılır. (Bilgisayarda kayıtlı evrak)
6- SSK Bölge Müdürlüğü yazışması yapılarak bina inşaatından dolayı SSK ya borcunun olup olmadığı sorulur. (Bilgisayarda kayıtlı evrak)
7- Gerekli bilgiler toplanıp harcı alındıktan sonra bina inşaat ruhsatı ve eklerine uygun olarak yapılmışsa mesken ruhsatı doldurularak ruhsat ve Yapı Kullanma İzin Belgesi takip defterinden bakılarak numaralandırılmak üzere verilir.