Erkilet Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı yapıldı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meclis Başkanı Mehmet ŞEREFLİOĞLU açılış konuşması yaptı.

Gündem maddeleri ilgili birimlerce okunarak katılımcılar bilgilendirildi.
 

GÜNDEM MADDELERİ

1-Açılış
2-Memur Kadro İptal İhdası
3-Tahsilat Denetiminin Bilgilendirilmesi
4-Kapanış

Meclis Başkanı Sayın Mehmet ŞEREFLİOĞLU Başkanlığında yapılan toplantı Gündem maddelerinin oy birliğine sunularak kabulünden sonra sona erdi.